Изберете страница

Постигнати цели

При пропуснати вноски по задължения - консултирайте се незабавно!

  • Консултира и съдейства на задължени по кредитни договори;
  • Консултира и съдейства на всеки етап на сключване и изменение  на кредитен и лизингов договор;
  • Води съдебни спорове за изплащане на обезщетения по „каско“ договори;
  • Защитава по регресни претенции от застрахователи по „гражданска отговорност“;
  • Защитава по регресни претенции на застрахователи по лизингови договори;
  • Сътрудничи с кредитните и застрахователните институции, с органите на държавната администрация, на местното самоуправление за облекчаване и подобряване на обслужването на кредитните и лизинговите договори.

Най-напред

съберете и пазете всички документи по вашия случай.

След това

се осведомете за Вашите права, като се консултирате с правен експерт.

И така

предприемете подходящи и своевременни действия, за да се защитите.

Важно!

При този род правни въпроси своевременните действия са от решаващо значение. Колкото по-решителни и осведомени сте Вие, толкова по-силен е вашият адвокат.

Обадете се сега!