Изберете страница

Такси лизинг - начало или край на кризата? Обслужване на искове срещу собственици на таксиметрови автомобили.

Консултации и помощ при задължения по кредит или лизинг

Правна помощ по задължения от застраховка Каско на автомобили

Правна помощ при реализиране на имуществени и неимуществени претенции по гражданска отговорност след злополука

Отношения с Топлофикация ЕАД

Предлагаме специализирана правна помощ за пострадали, застраховани, кредитори, длъжници и поръчители

При пропуснати вноски по задължения - консултирайте се незабавно!

Как Ви съдействаме:

Изясняваме правата и възможностите Ви за излизане от неприятни ситуации като:

  • забавени вноски по лизинг, кредит, битови задължения и други;
  • случаи на неимуществени и имуществени претенции по застраховки срещу застрахователи в резултат на катастрофа или друг инцидент;
  • заведени съдебни дела от лизингодател, кредитор или застраховател срещу Вас;
  • изискване от кредитор за плащане на дълг по договори, в които Вие сте страна Поръчител;

Проблемни казуси

  • Отношенията Ви с Вашия кредитор, лизингодател, поръчител са затруднени вследствие на забавено плащане на кредитните или лизинговите вноски.
  • Липсва Ви необходимия достъп до нормативна и специализирана аналитична информация.
  • Не сте проучвали и анализирали системно условията на кредитиране, на проблемите на обслужване на лизинговите и кредитните договори.
  • Нямате  необходимите контакти и взаимодействие с лизингодатели и кредитодатели.
  • Не сте се консултирали със заинтересовани лица относно пазарните условия на кредитиране, сключване на лизингови и кредитни договори и последиците от тяхното неизпълнение/изпълнение.
  • Не сте участвали в квалификационни програми и проекти, засягащи пазарните и договорните условия на кредитиране.

Най-напред

съберете и пазете всички документи по вашия случай.

След това

се осведомете за Вашите права, като се консултирате с правен експерт.

И така

предприемете подходящи и своевременни действия, за да се защитите.

Важно!

При този род правни въпроси своевременните действия са от решаващо значение. Колкото по-решителни и осведомени сте Вие, толкова по-силен е вашият адвокат.

За контакт

За контакт

15 + 9 =

Посетете ни

СЛК - Сдружение на лизингополучателите и кредитополучателите

СОФИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ ОФИС «ПРАГА»

 Адрес: гр. София, бул. Прага № 2, ет. 2, ап. 6
Тел. 0898 952 917 
 Email: slk@consult-leasing.com